thedokkhoun

TheDokkhoun
Search Results : thedokkhoun
♫Lao song
♫Lao song "♥ໝໍ້ໜຶ້ງຮ້ອງ ຄືນ້ອງເອີ້ນຫາ♥" ⋆ດາວດິນ ຖິ່ນຈຳພອນ⋆
Lao Karaoke music video ເພງ "♥ໝໍ້ໜຶ້ງຮ້ອງ ຄືນ້ອງເອີ້ນຫາ♥" ຮ້ອງໂດຍ ⋆⋆ດາວດິນ ຖິ່ນຈຳພອນ⋆⋆..ນັກຮ້ອງສຽງມະຫາສະເໜ່...ເພງຈາກ VCD ອັລບັ້ມຊຸດ "ໝໍ້ໜຶ້ງຮ້ອງ ...
2014-01-19 | 827344 views | 4.53 205
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "ງາມສາວວັງວຽງ"⋆⋆⋆ແກະໃຫ່ຍ (ໄພວັນ)⋆⋆⋆
Lao Karaoke music video "ງາມສາວວັງວຽງ" ແກະໃຫ່ຍ (ໄພວັນ)..ເພງຈາກ VCD ຊຸດ "ເຕັ້ນບໍ່ເຊົາ ເມົາບໍ່ເລີກ"...
2014-02-09 | 3010 views | 5.0 0
Categories: Music
Best of Lao New Year, New Iberia, La.(pt4)
Best of Lao New Year, New Iberia, La.(pt4) ..
Best of Lao New Year '13, New Iberia, La.(pt4) (re-uploaded) ♫ນັກຮ້ອງແມ່ນ ສ.ຊາຍເມືອງເໜືອ..singer: Sai MUANGNEUA...
2014-01-31 | 1597 views | 5.0 5
Categories: Music
♫ລຳຜູ້ໄທ
♫ລຳຜູ້ໄທ "♥ສາວລາວສະອື້ນ♥" ລຳໂດຍ ⋆⋆⋆แหม่ม ภาวดี⋆⋆⋆
Mam Parwadee album #3 DVD Karaoke music video ລຳຜູ້ໄທ "ສາວລາວສະອື້ນ" ລຳໂດຍ แหม่ม ภาวดี...
2014-03-01 | 3618 views | 5.0 1
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "ຈົດໝາຍລອຍລົມ" ບຸນເກີດ ~ ກິດາວເພັດ ໜູຫ່ວງ
Lao Karaoke music video "ຈົດໝາຍລອຍລົມ" ບຸນເກີດ ~ ກິດາວເພັດ ໜູຫ່ວງ..ເພງຈາກ VCD ອັລບັ້ມຊຸດ "ມ່ວນຊື່ນບ້ານເຮົາ"
2013-08-16 | 15634 views | 4.68 3
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "ຕາມໃຈແມ່ແຕ່ຂັດໃຈອ້າຍ" ⋆⋆ບຸນຍູ້ ລູກແມ່ຂອງ⋆⋆
Lao Karaoke music video "ຕາມໃຈແມ່ ແຕ່ຂັດໃຈອ້າຍ" ບຸນຍູ້ ລູກແມ່ຂອງ..ເພງຈາກ DVD Karaoke ອັລບັ້ມຊຸດ "ໜຸ່ມສວນຢາງ ສາວສວນອ້ອຍ"...
2014-04-30 | 16203 views | 4.51 1
Categories: Music
♫ລຳຂັບງື່ມ
♫ລຳຂັບງື່ມ "ກ້ຽວບ່າວແຂວງວຽງຈັນ"⋆⋆⋆ລັດສະໝີ ພູດິນດົງ⋆⋆⋆
Lao Karaoke music video ລຳຂັບງື່ມ "ກ້ຽວບ່າວແຂວງວຽງຈັນ" ລັດສະໝີ ພູດິນດົງ...ລຳຈາກ vcd ອັລບັ້ມຊຸດ "ສຸດຍອດລຳທ້ອງຖິ່ນ2"...
2014-04-04 | 3647 views | 5.0 0
Categories: Music
2014 Lao New Year Festival..New Iberia, La.(pt6)
2014 Lao New Year Festival..New Iberia, La.(pt6) ..
2014 Lao New Year Festival..Wat Thammarattanaram, New Iberia, La.(pt6) ...4-19-2014. ...
2014-04-21 | 3317 views | 5.0 0
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "ບໍ່ໂທດເຂົາ ເຮົາໂງ່ເອງ"⋆⋆⋆ແສງດາວວີ⋆⋆⋆
Lao Karaoke music videoເພງ "ບໍ່ໂທດເຂົາ ເຮົາໂງ່ເອງ"⋆⋆⋆ແສງດາວວີ⋆⋆⋆ເພງຈາກ VCD ອັລບັ້ມຊຸດ "ບໍ່ໂທດເຂົາ ເຮົາໂງ່ເອງ"...
2014-05-04 | 1670 views | 4.42 1
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "♥ສາວເໜືອອົກຫັກ♥"⋆⋆⋆ຄຳຫຼ້າ ສະບຸດດີ⋆⋆⋆
Lao Karaoke music video ເພງ "♥ສາວເໜືອອົກຫັກ♥" ຮ້ອງໂດຍ⋆⋆ຄຳຫຼ້າ ສະບຸດດີ⋆⋆..ເພງຈາກ vcd ອັລບັ້ມຊຸດ "ຮັກສາວສວນແຕງ"...
2014-03-22 | 22692 views | 4.72 4
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "ສະຫລະແອ(ຄວາຍແມ່)" ຊຽງລາ ~ ຕູ້ແຟບ ຂາວສະອາດ
Lao Karaoke music video "ສະຫລະແອ(ຄວາຍແມ່)" ຊຽງລາ ~ ຕູ້ແຟບ ຂາວສະອາດ..ເພງຈາກ DVD ອັລບັ້ມຊຸດ "ເງິນເສຍເມຍດ່າ"
2013-08-14 | 1549 views | 5.0 1
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "ສະຫລະອຽວ(ທ່ອງທ່ຽວ)" ຊຽງລາ ~ ຕູ້ແຟບ ຂາວສະອາດ
Lao Karaoke music video "ສະຫລະອຽວ(ທ່ອງທ່ຽວ)" ຊຽງລາ ~ ຕູ້ແຟບ ຂາວສະອາດ..ເພງຈາກ DVD ອັລບັ້ມຊຸດ "ເງິນເສຍເມຍດ່າ"
2013-08-19 | 964 views | 5.0 0
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "♥ເບີນີ້ຍັງມີຫົວໃຈ♥" ⋆⋆⋆ຄົມ ພົນວິຈິດ⋆⋆⋆
Lao Karaoke music video ເພງ "♤ເບີນີ້ຍັງມີຫົວໃຈ♤" ຮ້ອງໂດຍ ⋆⋆ຄົມ ພົນວິຈິດ⋆⋆..ເພງຈາກ VCD ອັລບັ້ມ ຊຸດ "♥ສະຫວັນສັ່ງໃຈ♥"...
2014-03-08 | 1607 views | 4.42 0
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "ສາວສີດອກແຄ" ວຽງ ອານຸໄຊ
Lao Karaoke music video ເພງ "ສາວສີດອກແຄ" ຮ້ອງໂດຍ ວຽງ ອານຸໄຊ..ເພງຈາກ VCD ອັລບັ້ມຊຸດ "ສາວສີດອກແຄ"..
2013-08-17 | 1956 views | 4.42 2
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "ຮັກສາວໄຊຍະບູລີ" ກິດາວເພັດ ໜູຫ່ວງ
Lao Karaoke music video ເພງ "ຮັກສາວໄຊຍະບູລີ" ຮ້ອງໂດຍ ກິດາວເພັດ ໜູຫ່ວງ ເພງຈາກ VCD ອັລບັ້ມ ສິນລະປິນໜຸ່ມໂກສິນ ຊຸດ "ສາມອ້າຍນ້ອງໜູຫ່ວງ"
2014-01-29 | 836 views | 5.0 0
Categories: Music
Best of Lao New Year, New Iberia, La.(pt6)
Best of Lao New Year, New Iberia, La.(pt6) ..
Best of Lao New Year '12, New Iberia, La.(pt6) (re-uploaded) ♫ນັກຮ້ອງແມ່ນ ກີ້ ມໍລະກົດ... ...
2014-01-31 | 1290 views | 1
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "ນ້ອງນັດມາວຽນທຽນ" ⋆⋆ນ້ອຍ ສຸລິນທອນ⋆⋆
Lao Karaoke music video ເພງ "ນ້ອງນັດມາວຽນທຽນ" ຮ້ອງໂດຍ ⋆⋆ນ້ອຍ ສຸລິນທອນ⋆⋆..ເພງຈາກ VCD ອັລບັ້ມຊຸດ "ຄິດຮອດສາວເມືອງວາປີ"...
2014-06-06 | 9110 views | 4.63 0
Categories: Music
2014 Lao New Year Festival..New Iberia, La.(pt2)
2014 Lao New Year Festival..New Iberia, La.(pt2) ..
2014 Lao New Year Festival...Wat Thammarattanaram, New Iberia, La. 4-19-2014...♫ນັກຮ້ອງ~ໝໍລຳ:⋆⋆⋆♥ແສງເດືອນ ຈັນທະວິໄຊ Sengdeuane CHANTHAVIXAY♥⋆⋆⋆(pt2)
2014-04-20 | 10166 views | 4.85 8
Categories: Music
2014 Lao New Year Festival..New Iberia, La.(pt8)
2014 Lao New Year Festival..New Iberia, La.(pt8) ..
2014 Lao New Year Festival..Wat Thammarattanaram,New Iberia, La. 4-19-14..(pt8)...♫ນັກຮ້ອງ~ໝໍລຳ⋆⋆⋆♥ແສງເດືອນ ຈັນທະວິໄຊ Sengdeuane CHANTHAVIXAY♥⋆⋆⋆
2014-04-21 | 10471 views | 4.55 3
Categories: Music
♫ລຳຜູ້ໄທ
♫ລຳຜູ້ໄທ "ບ່າວສະຫວັນຮັກສາວວຽງຈັນ"⋆⋆ດາວດິນ ຖິ່ນຈຳພອນ⋆⋆
Lao Karaoke music video ລຳຜູ້ໄທ "♥ບ່າວສະຫວັນຮັກສາວວຽງຈັນ♥" ດາວດິນ ຖິ່ນຈຳພອນ..ນັກຮ້ອງສຽງມະຫາສະເໜ່...ລຳຈາກ VCD Karaoke ອັລບັ້ມຊຸດ: "ໝ້ໍໜຶ້ງຮ້ອງ ...
2014-04-28 | 32435 views | 4.56 13
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "ໝັ້ນບໍ່ໄດ້ແຕ່ງ"⋆⋆⋆ລຳມຸດ ບຸດສະບາ⋆⋆⋆
Lao Karaoke music video "ໝັ້ນບໍ່ໄດ້ແຕ່ງ"⋆⋆ລຳມຸດ ບຸດສະບາ⋆⋆ເພງຈາກ VCD Karaoke ອັລບັ້ມຊຸດ "ຈົນກະຄົນຄືກັນ"...
2014-04-30 | 37329 views | 4.56 4
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "ພີ່ນ້ອງທາງແມ່"⋆⋆⋆ບຸນຍູ້~ມາໄລທອງ⋆⋆⋆
Lao Karaoke music video ເພງ "ພີ່ນ້ອງທາງແມ່" ຮ້ອງໂດຍ ບຸນຍູ້ ລູກແມ່ຂອງ~ມາໄລທອງ ຖິ່ນສະຫວັນ...ເພງຈາກ DVD ອັລບັ້ມຊຸດ "ໜຸ່ມສວນຢາງ ສາວສວນອ້ອຍ"...
2014-05-16 | 6708 views | 4.63 5
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "ຄິດຮອດບ່າວໜອງຄາຍ"⋆⋆⋆ນ້ອຍ ດອກແກ້ວ⋆⋆⋆
Lao Karaoke music video "ຄິດຮອດບ່າວໜອງຄາຍ"⋆⋆⋆ນ້ອຍ ດອກແກ້ວ⋆⋆⋆ເພງຈາກ VCD ອັລບັ້ມຊຸດ:"ປະປາ"...
2014-05-07 | 7012 views | 5.0 0
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "ພື້ນທີ່ຫົວໃຈອ້າຍຫວ່າງສະເໝີ"⋆ດາວດິນ ຖິ່ນຈຳພອນ⋆
Lao Karaoke music video "ພື້ນທີ່ຫົວໃຈອ້າຍຫວ່າງສະເໝີ"⋆⋆ດາວດິນ ຖິ່ນຈຳພອນ⋆⋆..ນັກຮ້ອງສຽງມະຫາສະເໜ່...ເພງຈາກ VCD Karaoke ອັລບັ້ມຊຸດ "ໝໍ້ໜຶ້ງຮ້ອງ ...
2014-05-11 | 48945 views | 4.46 5
Categories: Music
2014 Lao New Year Festival..New Iberia, La.(pt5)
2014 Lao New Year Festival..New Iberia, La.(pt5) ..
2014 Lao New Year Festival..Wat Thammarattanaram, New Iberia, La...4-19-2014 (pt5)... ...
2014-04-20 | 4529 views | 5.0 7
Categories: Music

Now on Facebook