To play the video without problems, Please download Adobe Flash Player . CLICK HERETheDokkhoun
 thedokkhoun

TheDokkhoun
Search Results : thedokkhoun
♫Lao song
♫Lao song "♥ໝໍ້ໜຶ້ງຮ້ອງ ຄືນ້ອງເອີ້ນຫາ♥" ⋆ດາວດິນ ຖິ່ນຈຳພອນ⋆
Lao music video ເພງ "♥ໝໍ້ໜຶ້ງຮ້ອງ ຄືນ້ອງເອີ້ນຫາ♥" ຮ້ອງໂດຍ ⋆⋆ດາວດິນ ຖິ່ນຈຳພອນ⋆⋆...ເພງຈາກ ອັລບັ້ມຊຸດ "ໝໍ້ໜຶ້ງຮ້ອງ ຄືນ້ອງເອີ້ນຫາ"...
2014-01-19 | 185921 views | 4.61 95
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "ງາມສາວວັງວຽງ"⋆⋆⋆ແກະໃຫ່ຍ (ໄພວັນ)⋆⋆⋆
Lao Karaoke music video "ງາມສາວວັງວຽງ" ແກະໃຫ່ຍ (ໄພວັນ)..ເພງຈາກ VCD ຊຸດ "ເຕັ້ນບໍ່ເຊົາ ເມົາບໍ່ເລີກ"...
2014-02-09 | 711 views | 5.0 0
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "ບ່າວວຽງຈັນ-ສາວຫົວພັນ" ບຸນເກີດ~ແສງມະນີ
Lao Karaoke music video "ບ່າວວຽງຈັນ-ສາວຫົວພັນ" ບຸນເກີດ ໜູຫ່ວງ~ແສງມະນີ ຈັນທະວົງ.
2014-02-01 | 595 views | 5.0 0
Categories: Music
Best of Lao New Year, New Iberia, La.(pt5)
Best of Lao New Year, New Iberia, La.(pt5) ..
Best of Lao New Year '13, New Iberia, La.(pt5) (re-uploaded) ນັກຮ້ອງແມ່ນ ສ.ຊາຍເມືອງເໜືອ... ...
2014-01-31 | 336 views | 5.0 2
Categories: Music
♫Lao song ລຳຜູ້ໄທ
♫Lao song ລຳຜູ້ໄທ "ກ້ຽວສາວຜູ້ໄທ" ຈັນໂທ ໂສພາ
Lao Karaoke music video ລຳຜູ້ໄທ "ກ້ຽວສາວຜູ້ໄທ" ຈັນໂທ ໂສພາ..ເພງ-ລຳຈາກ VCD ອັລບັ້ມຊຸດ "ເຖົ້າໝາກເຂືອຂື່ນ"...
2013-08-15 | 1070 views | 5.0 1
Categories: Music
Best of Lao New Year, New Iberia, La.(pt9)
Best of Lao New Year, New Iberia, La.(pt9) ..
Best of Lao New Year '12, New Iberia, La.(pt9) (re-uploaded) ...
2014-02-01 | 212 views | 0
Categories: Music
Lao song Karaoke ໝໍ້ໜຶ້ງຮ້ອງ ຄືນ້ອງເອີ້ນຫາ ດາວດິນ ຖິ່ນຈຳພອນ
Lao song Karaoke ໝໍ້ໜຶ້ງຮ້ອງ ຄືນ້ອງເອີ້ນຫາ ດາວດິນ ຖິ່ນຈຳພອນ
Lao song Karaoke ໝໍ້ໜຶ້ງຮ້ອງ ຄືນ້ອງເອີ້ນຫາ ດາວດິນ ຖິ່ນຈຳພອນ. ...
2014-03-02 | 2476 views | 4.11 1
Categories: Music
Best of Lao New Year, New Iberia, La.(pt10)
Best of Lao New Year, New Iberia, La.(pt10) ..
Best of Lao New Year '12, New Iberia, La.(pt10) (re-uploaded) ...
2014-02-01 | 421 views | 5.0 1
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "ຫົວໃຈເທົ່າກຳມື" ຮ້ອງໂດຍ ກໍ.ວິເສດ
Lao Karaoke music video ເພງ "ຫົວໃຈເທົ່າກຳມື" ຮ້ອງໂດຍ ກໍ.ວິເສດ..ເພງຈາກ DVD1 ອັລບັ້ມຊຸດ "ສາວດອນໂດນ"...
2013-08-21 | 348 views | 1
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "♥ເບີນີ້ຍັງມີຫົວໃຈ♥" ⋆⋆⋆ຄົມ ພົນວິຈິດ⋆⋆⋆
Lao Karaoke music video ເພງ "♤ເບີນີ້ຍັງມີຫົວໃຈ♤" ຮ້ອງໂດຍ ⋆⋆ຄົມ ພົນວິຈິດ⋆⋆..ເພງຈາກ VCD ອັລບັ້ມ ຊຸດ "♥ສະຫວັນສັ່ງໃຈ♥"...
2014-03-08 | 793 views | 5.0 0
Categories: Music
Natchitoches Christmas Festival -
Natchitoches Christmas Festival - "The Lacour Trio" ..
...
2014-01-29 | 123 views | 0
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "ຈົດໝາຍລອຍລົມ" ບຸນເກີດ ~ ກິດາວເພັດ ໜູຫ່ວງ
Lao Karaoke music video "ຈົດໝາຍລອຍລົມ" ບຸນເກີດ ~ ກິດາວເພັດ ໜູຫ່ວງ..ເພງຈາກ VCD ອັລບັ້ມຊຸດ "ມ່ວນຊື່ນບ້ານເຮົາ"
2013-08-16 | 2535 views | 5.0 0
Categories: Music
♫ລຳຜູ້ໄທ
♫ລຳຜູ້ໄທ "♥ສາວລາວສະອື້ນ♥" ລຳໂດຍ ⋆⋆⋆แหม่ม ภาวดี⋆⋆⋆
Mam Parwadee album #3 DVD Karaoke music video ລຳຜູ້ໄທ "ສາວລາວສະອື້ນ" ລຳໂດຍ แหม่ม ภาวดี...
2014-03-01 | 966 views | 5.0 0
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "ຄິດຮອດສາວເມືອງວາປີ" ນ້ອຍ ສຸລິນທອນ
Lao Karaoke music video "ຄິດຮອດສາວເມືອງວາປີ" ຮ້ອງໂດຍ ນ້ອຍ ສຸລິນທອນ..ຈາກ VCD ອັລບັ້ມ "ສອງໜຸ່ມສາລະວັນ" ຊຸດ "ຄິດຮອດສາວເມືອງວາປີ"...
2014-01-25 | 764 views | 5.0 0
Categories: Music
Rare Louisiana snow 1-28-14
Rare Louisiana snow 1-28-14 ..
...
2014-01-28 | 189 views | 5.0 3
Categories: Travel
Best of Lao New Year, New Iberia, La.(pt3)
Best of Lao New Year, New Iberia, La.(pt3) ..
Best of Lao New Year '13, New Iberia, La.(pt3) (re-uploaded) ...
2014-01-31 | 328 views | 5.0 0
Categories: Music
Best of Lao New Year, New Iberia, La.
Best of Lao New Year, New Iberia, La. ..
Lao New Year Festival '11, New Iberia, La. (re-uploaded) ...
2014-01-30 | 237 views | 5.0 0
Categories: Music
♫Lao song ລຳຂັບງື່ມ
♫Lao song ລຳຂັບງື່ມ "ນາງລືມສັນຍາ" ສິດທິພົນ ສຽງສະຫວັນ
Lao music video ລຳຂັບງື່ມ "ນາງລືມສັນຍາ" ສິດທິພົນ ສຽງສະຫວັນ..ລຳ-ເພງຈາກ VCD ອັລບັ້ມຊຸດ "ຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນ"..
2013-08-18 | 1335 views | 0
Categories: Music
♫Laoລຳຂັບງື່ມ
♫Laoລຳຂັບງື່ມ "ກ້ຽວບ່າວແຂວງວຽງຈັນ"⋆⋆ລັດສະໝີ ພູດິນດົງ⋆⋆
Lao Karaoke music video ລຳຂັບງື່ມ "ກ້ຽວບ່າວແຂວງວຽງຈັນ" ລັດສະໝີ ພູດິນດົງ...ລຳຈາກ vcd ອັລບັ້ມຊຸດ "ສຸດຍອດລຳທ້ອງຖິ່ນ2"...
2014-04-04 | 543 views | 5.0 0
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "ສອງປີໃຫ້ອ້າຍລໍ"⋆⋆⋆ນ້ອຍ ສຸລິນທອນ⋆⋆⋆
Lao Karaoke music videoເພງ "ສອງປີໃຫ້ອ້າຍລໍ" ຮ້ອງໂດຍ ນ້ອຍ ສຸລິນທອນ..ຈາກ VCD ອັລບັ້ມ "ສອງໜຸ່ມສາລະວັນ" ຊຸດ "ຄິດຮອດສາວເມືອງວາປີ"...
2014-02-21 | 1634 views | 5.0 1
Categories: Music
Best of Lao New Year, New Iberia, La.(pt7)
Best of Lao New Year, New Iberia, La.(pt7) ..
Best of Lao New Year '12, New Iberia, La.(pt7) (re-uploaded) ...
2014-01-31 | 395 views | 5.0 0
Categories: Music
♫Laoລຳຜູ້ໄທ
♫Laoລຳຜູ້ໄທ "ຄິດຮອດສາວຕ້ອຍ"⋆⋆⋆ສິດທິພົນ ສຽງສະຫວັນ⋆⋆⋆
Lao Karaoke music video ລຳຜູ້ໄທ "ຄິດຮອດສາວຕ້ອຍ" ລຳໂດຍ ສິດທິພົນ ສຽງສະຫວັນ..ຈາກ vcd ອັລບັ້ມຊຸດ "ໜຸ່ມລາວ ບ່າວຜູ້ໄທ"...
2014-03-31 | 616 views | 4.0 0
Categories: Music
Best of Lao New Year, New Iberia, La.(pt8)
Best of Lao New Year, New Iberia, La.(pt8) ..
Best of Lao New Year '12, New Iberia, La.(pt8) (re-uploaded) ...
2014-02-01 | 238 views | 0
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "ຄິດຮອດສາວບ້ານດອນຂ່າ" ລູກແຄນ ແຟນລາວ
Lao Karaoke music video "ຄິດຮອດສາວບ້ານດອນຂ່າ" ຮ້ອງໂດຍ ລູກແຄນ ແຟນລາວ..ເພງຈາກ VCD ອັລບັ້ມ "ສອງໜຸ່ມສາລະວັນ" ຊຸດ "ຄິດຮອດສາວເມືອງວາປີ"...
2014-01-26 | 875 views | 5.0 0
Categories: Music
♫Lao song
♫Lao song "♥ສາວເໜືອອົກຫັກ♥"⋆⋆⋆ຄຳຫຼ້າ ສະບຸດດີ⋆⋆⋆
Lao Karaoke music video ເພງ "♥ສາວເໜືອອົກຫັກ♥" ຮ້ອງໂດຍ⋆⋆ຄຳຫຼ້າ ສະບຸດດີ⋆⋆..ເພງຈາກ vcd ອັລບັ້ມຊຸດ "ຮັກສາວສວນແຕງ"...
2014-03-22 | 1235 views | 4.5 0
Categories: Music

Now on Facebook